Med 30 års erfarenhet...

Vägen från banktjänsteman till den primära producenten av vedutrustning:

Det hela började för 30 år sedan i Norge när banktjänstemannen Oddvar Espegard började producera ved som bisyssla. Han märkte snart att bruket av nätsäckar var ett bättre alternativ med tanke på effektiviteten och enkelheten. Även kvaliteten på veden var bättre.

Pga sin egen tidsbrist frågade en vedsäcks producent om Oddvar Espegard kunde sälja dem. Oddvar tog tillfället i akt och därmed började den fantastiska framgångshistorien.

I början var inte försäljningen av tomma säckar någon stor bisness. Snart upptäckte man Espegard-produkternas goda egenskaper och ordet började spridas: En nöjd kund är ju som känt den bästa försäljaren.

En viktig "konkurrent" i början var attityden: " Jag använder då inte säckar". I hög grad är det tack vare Oddvard Espegards outtröttliga arbete att nästan alla norska vedproducenter använder vedsäckar i sin vedproduktion.

I dag är Espegard AS en välkänd kvalitetproducent av vedutrustningar. Företaget finns i staden Ål i Hallingdal. Företaget har 12 anställda. Oddvar Espegard fortsätter i företagets ledning och de viktigaste produkter är fortfarande vedsäckar, storsäckar (Big Bag) och packningsstativ.

 

  • Effektiveringen av vedproduktion har redan från början varit rättesnöret för utvecklingen av produkterna och servicen.
  • Testad kvalitet: Man kan inte lita enbart på leverantörernas påståenden. Varje parti av Espegard produkter testas enligt den egna testmetoden. I dag är ordet Espegard ett koncept, som berättar allt väsentligt om kvaliteten.
  • Stora volymer och bra priser: Tack vare stora försäljningsvolymer ligger priserna på god nivå.
  • Tydlig försäljningspolitik: Espegard strävar till att sälja sina produkter via återförsäljarna. På marknaden instrueras kunderna att skaffa Espegard produkter via närmaste återförsäljare. Espegard har en klar prispolitik.
  • Bra leverantörer: Espegard har spanderat en hel del resurser på att hitta de rätta leverantörer för vedsäckar och stativ. I början hittades de bästa kontakterna i Grekland, Portugal och Turkiet, senare i Kina och Indien. I dag är Espegard, i samarbete med leverantörerna, en betydelsefull utvecklare av produkterna.

 

Espegard är även en innovativ utvecklare och försäljare av traditionella fritidsprodukter. En av de mest kända är den trygga lägerelden som är upphängd på tre fötter, Braspannan. Det fanns ingen motsvarande produkt på marknaden. Därför måste Espegard själv hitta på ett namn på den nya produkten. Därmed blev Bålpanne, eller Braspanna ett koncept. Av den äkta och ursprungliga Espegard Braspannan säljs ca 10 000 st per år.