tulipata.jpg

"Tuli on hyvä renki mutta huono isäntä"

Turvallisuus käytettäessä nuotiogrilliä

Tulipadan suunnittelussa turvallisuusseikat on otettu hyvin huomioon. Teline on tukeva alustasta riippumatta. Tulipataa voi käyttää kaikkina vuodenaikoina alustaa vahingoittamatta. Padan alle on sijoitettu astia, johon tuhka, kipinät ja rasva kerääntyvät. Lisäksi on saatavilla myös erillinen alusta. Alusta on hyvä etenkin jos Tulipataa käytetään mm. puuterassilla. Lisävarusteena on saatavilla myös kipinäsuojat, joka lisää turvallisuutta entisestään.


Tulipadan käytössä on oltava huolellinen ja sen käytössä on käytettävä järkeä. Kun kyseessä on elävä tuli niin on suositeltavaa pitää sammutusvesi lähettyvillä. Tulipataa ei kannata käyttää liian lähellä rakennuksia. Hyvä etäisyys rakennuksista on 4 m.